دانلود(تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی)

توضیحات: بخشی ازمتن: مقدمه با توجه به نفوذ گسترده ی اینترنت در سطح جوامع شهری و در میان خانواده های ایرانی الگوهای اخلاقی جدیدی درحال شكل گرفتن است .امروزه سواد رایانه ای دانش دیجیتالی وبه تبع آن كاربرد گستردة اینترنت به ویژه در دهة اخیر سبب شده خانوتحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی|40277873|agr30009262|اِی جی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تحقیق با موضوع فرهنگ و اخلاق اینترنتی هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

توضیحات:

بخشی ازمتن:

مقدمه

با توجه به نفوذ گسترده ی اینترنت در سطح جوامع شهری و در میان خانواده های ایرانی الگوهای اخلاقی جدیدی درحال شكل گرفتن است .امروزه سواد رایانه ای دانش دیجیتالی وبه تبع آن كاربرد گستردة اینترنت به ویژه در دهة اخیر سبب شده خانواده ها و به طور كلی سیاست گذاران جامعه با چالش های گوناگونی در زمینة گستردة رایانه ها در مدارس، خانه ها مواجه شوند.

نهادهای آموزشی و تربیتی جامعه به ویژه" وزارت آموزش و پرورش " به لحاظ اهداف مصوب مسئولیت های سپرده شده باید برای حفظ سلامت تربیتی واخلاق شهروندی جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در دنیایی به گستردگی اینترنت تدابیر ویژه ای بیندیشند و تا حد امكان به دانش آموزان بیاموزند كه استفاده از این شبكة عظیم جهانی نیازمند درك درستی از كاربری رایانه ای و اعمال كنترل صحیح و منطقی بر شبكه های اینترنتی است و این موضوع هرگز به معنی نفی این فناوری و نادیده گرفتن ویژگی های منحصر به فرد آن نیست.

امروزه در بیشتر جوامع پرسش های فراوانی دربارة رابطة میان دنیای اینترنت و آموزش های رسمی و غیر رسمی وجود دارد.مدیران معلمان و والدینی كه شرایط استفاده از رایانه و به تبع آن شبكة جهانی اینترنت را برای عزیزان خود فراهم كرده اند همیشه از خود می پرسند كه چگونه باید از شگفتی های موجود در اینترنت بهره برد و با مفاسد موجود در شبكة جهانی اینترنت برخورد كرد؟

فرهنگ و اخلاق اینترنتی

پرسش های كه امروزه در جوامع غربی نیز مطرح می شود و والدینی كه نگران سلامتی روانی فرزندان خود هستند نیز به آنها معتقدند این است كه نباید خلوص ذاتی كودكان دستخوش پلیدی هایی شود كه هیچ كنترل و اراده ای برای مهار آنها ندارند.آنچه امروزه در این مورد بیشتر نمود عینی دارد سایت های غیراخلاقی و نیز سایت هایی هستند كه برنامه یشان مملوء از ضرب و شتم و خشونت است.

بررسی در این موضوع به ویژه در فاصله سنی كاربران جوان و نوجوان و تاثیر متقابل آن ها بر هم تعمق بیشتری را می طلبد.

چگونه می توان جلو تبادل اطلاعات نادرست اینترنتی را گرفت؟

كدام ارگان یا سازمانی در این باره مسئولیت بیشتری را بر عهده دارد؟

چگونه می توان قوانین ملی و داخلی كشور را به گونه ای تدوین كرد كه در حد مقدورات با پدیده های زشتی كه در دنیای مجازی اینترنت به وجود آمده است مقابله كنند؟در حالی كه صاحبان انواع سایت ها سعی دارند با جذاب تر كردن دیدنی های سایت حتی با كمك تصاویرزشت و مستهجن به معرفی كالا و خدمات خود بپردازند.آنچه در این میان نابود می شود روح ظریف و دنیای جوانان و نوجوانان است كه در صورت عدم درك صحیح موقعیت فعلی به انحطاط فرهنگی جامعه منجر خواهد شد.یكی از نكات كاملا" قابل تعمق در سایت های اینترنتی این است كه مقولة "جرم" منحصر به مكان خاصی نیست و ممكن است در هر گوشه ای از جهان اتفاق بیفتد و در اصطلاح می گویند كه

"عمل مجرمانه" در محیطی مجازی آموزش داده می شود و گاه در محیط های مجازی اتفاق می افتد اما عواقب آن در محیط های واقعی تجلی پیدا می كند و به راحتی قابل مشاهده و سنجش است.

مهم ترین و بارزترین ویژگی های اینترنت در مقایسه با سایر رسانه ها دوطرفه بودن ارتباط است.در بیشتر رسانه ها "ارتباطی یك طرفه"وجود دارد مانند تلویزیون روزنامه ها ویدئو و اما در اینترنت ارتباطی دائمی و دوطرفه وجود دارد.در واقع اینترنت هم"فرستنده" است و هم "گیرنده" وبرای كاربران همیشه حالت تعامل به ویژه از طریق اتاق گفت وگو(1) وجود دارد.

فهرست برخی ازمطالب:

مقدمه ....................................................................1 فرهنگ و اخلاقی اینترنتی ............................................2 نقش رایانه ....................................................................4 رایانه های خانگی ..........................................................5 نتیجه.............................................................................6 منابع.............................................................................9

مقدمه ....................................................................1 فرهنگ و اخلاقی اینترنتی ............................................2 نقش رایانه ....................................................................4 رایانه های خانگی ..........................................................5 نتیجه.............................................................................6 منابع.............................................................................9