دانلود(پروژه و تحقیق آماده: تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده 154 صفحه فایل ورد w)

فرمت فایل: word تعداد صفحات: 154 مقدمه1 فصل اول: تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده2 1 1 مفاهیم پایه3 1 2 انواع مدلهای بنبست بر اساس سیستم تبادل پیام3 1 3 انواع مدلهای بنبست بر اساس نوع درخواست3 1 4 شرایط وجود بنبست5 1 5 طبقهبندی الگوریتمهای تشخیص بنپروژه و تحقیق آماده: تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده 154 صفحه فایل ورد word|30019150|agr30009262|اِی جی
با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان پروژه و تحقیق آماده: تشخیص بن بست در سیستم‌های توزیع شده 154 صفحه فایل ورد w هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 154

مقدمه1فصل اول: تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده21 1 مفاهیم پایه31 2 انواع مدلهای بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام31 3 انواع مدلهای بن‌بست بر اساس نوع درخواست31 4 شرایط وجود بن‌بست51 5 طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست5فصل دوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست9مقدمه102 1 نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستمهای توزیع‌شده102 1 1 الگوریتم هو رامامورتی102 2 نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی112 2 1 الگوریتم منساس – مانتر112 2 2 الگوایتم هو – رامامورثی112 3 نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌شده112 3 1 الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس112 3 2 الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس122 3 3 الگوریتم براچا – توگ132 3 4 الگوریتم منساس و مانتز2 3 5 الگوریتم ابرمارک132 3 5 الگوریتم ابرمارک142 3 6 الگوریتم بدالض15فصل سوم: مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال20مقدمه213 1 بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال223 1 1 الگوریتم میچل و مریت223 1 2 الگوریتم سینها و ناتارجان233 1 3 الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی233 1 4 الگوریتم سینقال و شمکالیانی243 1 5 تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعتهای سخت‌افزاری243 2 ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست253 3 نتیجه‌گیری27

فصل چهارم: الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر29مقدمه304 1 مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست314 2 معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال334 3 یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا344 4 اثبات درستی الگوریتم374 5 نتیجه‌گیری38فصل پنجم: تشخیص و حل بن‌بست در سیستمهای نماینده موبایل39مقدمه405 1 معرفی سیستمهای نماینده موبایل(نسل آینده سیستمهای توزیع شده)415 2 تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستمهای نماینده موبایل415 3 معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارایی الگوریتم445 4 الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته475 4 1 آنالیز کارایی الگوریتم بهبودیافته485 4 2 اثبات درستی الگوریتم495 5 نتیجه‌گیری50نتیجه‌گیری51فهرست منابع53پیوست‌ها55

فهرست جداولعنوان صفحه

جدول 2 1 مقایسه الگوریتم های بررسی شده تشخیص بن بست17جدول 2 2 مقایسه کارایی الگوریتم های بررسی شده19جدول 3 1 مقایسه مدل های الگوریتم های بررسی شده کلاس تعقیب یال27جدول3 2 بررسی صحت الگوریتم های بررسی شده28

فهرست شکلهاعنوانصفحه

شکل1 1 سلسله مراتب الگوریتمهای تشخیص بن بست6شکل 3 1 وضعیت فرآیندها در گراف انتظار برای26شکل 4 1 تشخیص دهنده خطا بر اساس CTI34شکل 4 2 مثالی از تشخیص خرابی، فلشها نشان دهنده درخواستهای منابع و خط چین نشان دهنده پیام آزادشدن منبع است. 36شکل5 1 شمای کلی یک محیط میزبان در سیستم نماینده موبایل42شکل 5 2 یک چرخه بن بست با درخواست قفل محلی، مربعها نشان دهنده نماینده های مصرف کننده و دایره ها نشان دهنده منابع بوده و فلشهای جهت دار نشان دهنده درخواست قفل محلی است.44شکل 5 3 مثالی از یک سیستم نماینده موبایل با دوچرخه بن بست: چرخه 1 شامل منابع 1، 2، 4 و چرخه دو شامل منابع 2، 4، 5، 3.46